รอบๆ ท่อปัสสาวะในอวัยวะเพศชายจะมีเนื้อเยื่อคลายฟองน้ำ(spongy tissue) ซึ่งสามารถขยายขนาดได้มากถ้ามีความรู้สึกทางเพศ โดยทั่วไปเนื้อเยื่อพวกนี้ที่ล้อมรอบท่อปัสสาวะไม่สามารถจะตัดออกได้ทั้งหมด เพราะอาจทำให้การปัสสาวะมีปัญหาได้ โดยทั่วไป ในการผ่าตัดแพทย์จะพยายามผ่าตัดเนื้อเยื่อส่วนนี้ออกให้มากที่สุดโดยที่ไม่มีอันตรายต่อท่อปัสสาวะ แต่ในบางรายเนื้อเยื่อที่เหลืออาจมีขนาดใหญ่มาก ขณะที่มีความรู้สึกทางเพศ เนื้อเยื่อพวกนี้จะมีการขยายตัว ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จนเต็มปิดทางเข้าช่องคลอด ทำให้ไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าในช่องคลอดได้ ทำไห้เกิดความเจ็บปวดและไม่สามารถร่วมเพศได้ตามปกติ จึงเกิดปัญหาในคนไข้บางคนถึงแม้จะได้รับการแปลงเพศและอวัยวะเพศภายนอกดูสวยงามแต่ก็ไม่สามารถจะร่วมเพศได้ในเวลาที่มีความต้องการทางเพศทำให้เกิดความกังวลและกลัวการร่วมเพศมีผลให้ไม่สามารถมีกิจกรรมทางเพศได้ตามปกติ

    เนื้อเยื่อฟองน้ำหรือที่เรียกว่าตอ เป็นเนื้อเยื่อที่อยู่รอบท่อปัสสาวะขณะที่มีอารมณ์ทางเพศในเพศชาย เนื้อเยื่อนี้จะมีขนาดใหญ่ เนื่องจากการขยายตัวของเส้นเลือดภายใน ทำให้อวัยวะเพศชายหนาตัวขึ้นและมีขนาดใหญ่ แต่ในผู้ที่แปลงเพศเวลามีอารมณ์ทางเพศก็จะขยายตัวเช่นกัน ซึ่งการขยายตัวของเนื้อเยื่อนี้จะเพิ่มขนาดขึ้นประมาณ 3 - 5 เท่าทำให้คู่นอนสังเกตเห็นได้ชัดเจน การเพิ่มขนาดของตอจะปิดช่องทางเข้าของช่องคลอด ทำให้ไม่สามารถร่วมเพศได้ หรืออาจทำให้เกิดความเจ็บปวดมากขณะร่วมเพศ การแก้ไขปัญหานี้ทำได้โดยการผ่าตัด เพื่อลดขนาดของเนื้อเยื่อนี้ ร่วมกับการเปลี่ยนตำแหน่งท่อปัสสาวะเนื้อเยื่อส่วนเกินสามารถนำมาใช้ตกแต่งแคมในและช่องคลอดได้ การผ่าตัดบริเวณนี้เป็นการผ่าตัดที่ยุ่งยากพอสมควร ไม่สามารถทำโดยการฉีดยาชาได้จำเป็นต้องวางยาสลบหรือฉีดยาชาที่หลัง โดยทั่วไปจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลประมาณ 2 วัน

    การผ่าตัดลดตอและตกแต่งแคมในเป็นการผ่าตัดที่ใช้เวลามากน้อยขึ้นกับเทคนิคและรายละเอียดโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 2 - 4 ชั่วโมงขึ้นกับรายละเอียดการตกแต่งแคมในถึงแม้จะใช้เวลานานแต่เป็นการผ่าตัดที่มีความเจ็บปวดน้อยและใช้เวลาพักฟื้นไม่มากโดยหลังผ่าตัดจะปวดแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแปลงเพศครั้งแรกมากเพราะการผ่าตัดลดตอมีการผ่าตัดในพื้นที่เล็กๆและไม่เกี่ยวข้องกับการทำช่องคลอดนอกจากนั้นแล้วระยะเวลาพักฟื้นก็สั้นกว่าการผ่าตัดแปลงเพศมากโดยทั่วไปหลังผ่าตัด 3 - 4 วันก็ทำงานได้ปกติถ้าต้องการหยุดงานหลังผ่าตัดแนะนำว่าให้หยุดประมาณ 3 — 5 วัน ก็เพียงพอ

    ระหว่างที่ทำการผ่าตัดแปลงเพศแพทย์จะตัดกล้ามเนื้อที่หุ้มรอบกระเปาะออกและทำการตัดลดขนาดของกระเปาะโดยทั่วไปการตัดลดขนาดของกระเปาะนี้จะทำได้ถึงระดับหนึ่งเนื่องจากอาจจะกระทบกระเทือนต่อท่อปัสสาวะที่อยู่บริเวณแกนกลางกระเปาะได้ เป็นที่ทราบกันดีว่ากระเปาะนี้มักจะทำให้เกิดปัญหาหลังการผ่าตัดในระหว่างผ่าตัดแพทย์จะพยายามตัดส่วนกระเปาะออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้     โดยวิธีการขึ้นอยู่กับเทคนิคของแพทย์แต่ละท่าน แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถตัดออกได้ทั้งหมดเนื่องจากมีข้อจำกัดดังได้กล่าวแล้ว ส่วนของกระเปาะที่เหลืออยู่จะอยู่ใต้รูเปิดใหม่ของท่อปัสสาวะและอยู่บริเวณส่วนบนของปากทางเข้าทางช่องคลอด

    หลังการผ่าตัดส่วนที่เหลือของกระเปาะ(หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าตอ) ที่อยู่ส่วนบนของปากทางเข้าช่องคลอดก็จะมีขนาดปกติในภาวะปกติไม่ได้สร้างปัญหาให้คนไข้  ในขณะที่มีอารมณ์ทางเพศเส้นเลือดบริเวณอวัยวะเพศจะมีการขยายตัวคลิทอริสที่ทำขึ้นใหม่ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเลือดจะไหลเข้าไปในบริเวณกระเปาะมากเนื่องจากเนื้อเยื่อบริเวณนี้มีความยืดหยุ่นมากและหลังผ่าตัดกล้ามเนื้อและพังพืดที่หุ้มรัดกระเปาะโดยรอบจะถูกตัดออกไปทำให้ส่วนของกระเปาะนี้ไม่มีอะไรปกคลุมจึงมีการขยายขนาดได้มากมายกว่าปกติ(ก่อนการผ่าตัด)ในขณะที่มีอารมณ์ทางเพศ  การที่กระเปาะขยายขนาดมากกว่าปกตินี้เองทำให้เวลามีอารมณ์ทางเพศจะเกิดก้อนบริเวณใต้ท่อปัสสาวะขนาดใหญ่มากจนบางครั้งปิดทางเข้าช่องคลอดทำให้ขัดขวางการร่วมเพศทำให้ทั้งผู้ชายและผู้ที่แปลงเพศเกิดความเจ็บปวดมากขึ้นขณะที่ร่วมเพศ

????????????
????????????

    จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็คงช่วยให้เราเข้าใจถึงที่มาที่ไปของการเกิดตอในคนที่แปลงเพศแต่ไม่ต้องกังวลเพราะปัญหานี้ไม่ได้เกิดบ่อยและไม่ได้เกิดกับคนไข้ทุกคนและถ้าเกิดหลังก็มีทางแก้ไขได้ถ้าไม่ได้ทำการผ่าตัดแก้ไขอาจหลีกเลี่ยงการเตรียมตัวร่วมเพศ (foreplay)นานๆโดยให้สอดใส่อวัยวะเพศให้เร็วขึ้นก่อนที่เนื้อเยื่อฟองน้ำจะมีขนาดใหญ่โดยอาจต้องใช้ เค-วาย เจลลี่ช่วยมากๆหรือถ้ามีปัญหามากก็สามารถผ่าตัดแก้ไขโดยทำร่วมกับการตกแต่งแคมในได้ผลการผ่าตัดและวิธีการอาจต้องปรึกษาถึงเทคนิคและวิธีการของศัลยแพทย์ตกแต่งแต่ละท่าน

   การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

 1. ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากรับประทานยาชนิดใดเป็นประจำก่อนรับการผ่าตัด เนื่องจากยาบางชนิด เช่น แอสไพรินและยาแก้ปวดกลุ่มแอสไพริน เช่น บลูเฟน โวลทาเรน ควรหยุดรับประทานประมาณ 10 วันก่อนผ่าตัด เนื่องจากยากลุ่มนี้อาจทำให้เลือดออกมากขณะผ่าตัด ยาลดน้ำหนักบางชนิดอาจทำให้ส่วนประกอบของเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ ทำให้เกิดปัญหาระหว่างดมยาสลบจึงควรงดก่อนวันผ่าตัด 7 วัน
   
 2. หยุดใช้ยาฮอร์โมนอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนผ่าตัดในกรณีกินยาแต่ถ้าเป็นยาฉีดควรหยุดฉีดประมาณ
  4 สัปดาห์

 3. อาจเตรียมโกนขนอวัยวะเพศในวันที่มาผ่าตัด
   
 4. เตรียมผ้าอนามัยชนิดห่วงมาใช้ในวันเปิดแผลผ่าตัด
   
 5. ควรมีเพื่อนมาด้วยในวันผ่าตัด เพราะใน 1 - 2 วันแรกจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
   
 6. ไม่ควรขับรถมาเองในวันผ่าตัด ควรให้เพื่อนขับมาหรือใช้บริการรถโดยสารมาในวันผ่าตัด
   
 7. ไม่ควรพกพาสิ่งของมีค่ามาในวันผ่าตัด,วัตถุที่เป็นโลหะ อาทิเช่น สายสร้อย, ต่างหู, กำไล ควรถอดเก็บไว้ที่บ้าน
   
 8. นำหนังสือที่ชอบอ่านหรือ dvd ที่ชอบดูเตรียมมาที่โรงพยาบาลเพื่อใช้ในช่วงหลังผ่าตัดวันที่ 1 และ 2
   
 9. ในกรณีที่ผล anti HIV เป็นบวกอาจต้องตรวจ cd4 ถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติจะสามารถทำการผ่าตัดแต่ถ้ามีcd4 ต่ำกว่าปกติควรทำการรักษาโรค hiv ก่อนจนกว่าค่า cd4 ปกติ
  หมายเหตุ ค่าcd4 ถ้าต่ำกว่า250ไม่ควรทำการผ่าตัด
   
 10. ผู้ที่มีผลเลือดเป็นบวกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 20%
   
 11. ในวันก่อนผ่าตัดถ้าเป็นไข้หวัดหรือไม่สบายควรเลื่อนผ่าตัดไปก่อนเนื่องจากหลังผ่าตัดวันแรกไข้จะขึ้นสูงควรโทรมาเลื่อนผ่าตัดก่อน
   
 12. ถ้ามีโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นเช่นหูดหงอนไก่, เริม, แผลริมอ่อน ควรรักษาให้หายก่อนนัดผ่าตัด เนื่องจากหลังผ่าตัดการรักษาการติดเชื้อทำได้ยากขึ้น
   
 13. แจ้งเบอร์โทรศัพย์ของโรงพยาบาลและห้องพักให้ญาติสนิทที่ต้องการติดต่อระหว่างที่พักโรงพยาบาลเนื่องจากระหว่างพักฟื้นอาจจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้สะดวก
   
 14. งดอาหารและน้ำ 8 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด
   
 15. ลาหยุดงานประมาณ 3 - 5 วัน เนื่องจากเป็นการผ่าตัดภายนอกสามารถฟื้นตัวได้เร็ว
   
 16. ก่อนผ่าตัดควรนัดปรึกษาแพทย์ก่อนวันที่ต้องการผ่าตัดประมาณ 1 - 2 อาทิตย์ เพื่อทำการปรึกษาและตกลงเกี่ยวกับเทคนิคการผ่าตัด,ปัญหาหลักที่ต้องการแก้ไขและผลการแก้ไขเพื่อที่จะเลือกเทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสม

   ขั้นตอนการผ่าตัด

 1. วางยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ เพื่อไม่ให้คนไข้ไม่มีอาการเจ็บหรือปวดในระหว่างการผ่าตัด
 2. ตัดลดขนาดของตอ (spongy tissue) จนเพียงพอๆ ย้ายตำแหน่งท่อปัสสาวะจนได้ตำแหน่งท่อปัสสาวะจนได้ตำแหน่งที่เหมาะสม
 3. ใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้
 4. ตกแต่งแคมในโดยเนื้อเยื่อส่วนเกิน
 5. ปิดแผล โดยจะปิดแผลเหมือนการผ่าตัดแปลงเพศแต่ไม่มีผ้าพันแผลในช่องคลอด

   การดูแลหลังผ่าตัด

โดยทั่วไปแพทย์จะให้พักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 1-2 วัน เพื่อให้ฟื้นตัวหลังการดมยาสลบ

 1. ให้ลดอาหารที่มีกากและเครื่องดื่มประเภทนมเพราะอาจทำให้มีกากและเกิดการขับถ่ายในช่วง 2 - 3 วันแรก เนื่องจากแผลผ่าตัดอยู่ใกล้ทวารหนัก การขับถ่ายบ่อยๆ อาจทำให้การดูแผลทำได้ยากขึ้น ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัดแพทย์จะให้ยาแก้ปวดโดยการฉีดยาแก้ปวดตลอดเวลาและจะมีความรู้สึกเหมือนปวดปัสสาวะ เนื่องจากมีสายปัสสาวะอยู่จึงรู้สึกปวดตลอดเวลา แต่ไม่ต้องกังวลเนื่องจากปัสสาวะจะออกมาทางท่อปัสสาวะอยู่แล้วโดยความรู้สึกปวดปัสสาวะจะเริ่มดีขึ้นในวันที่ 1 - 2 วันหลังผ่าตัด
   
 2. โดยทั่วไปการผ่าตัดลดตอจะปวดแผลไม่มากสามารถใช้ยาแก้ปวดชนิดรับประทานก็เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีอาการปวดแผลมาก สามารถขอยาฉีดแก้ปวดเพิ่มได้
   
 3. วันที่ 1 - 2 ควรนอนนิ่งๆบนเตียงเนื่องจากการเดินในช่วงนี้อาจทำให้ผ้าพันแผลหลุดได้
   
 4. สามารถถ่ายอุจจาระได้ตั้งแต่วันแรกถ้าถ่ายอุจจาระควรทำความสะอาดบริเวณแผลให้ดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
   
 5. ในวันแรกหลังผ่าตัด จะเริ่มฝึกกล้ามเนื้อ กระเพาะปัสสาวะโดยใช้สายรัดท่อปัสสาวะโดยทั่วไปการผ่าตัดชนิดนี้จะใส่สายสวนปัสสาวะไม่นานมากจึงมักไม่มีปัญหาเรื่องการปัสสาวะหลังผ่าตัด
   
 6. หลังจากเอาผ้าพันแผลออกในวันแรกอาจพบปัญหาเรื่องปัสสาวะออกไม่ได้มากดังนั้นถ้าแพทย์เอาสายปัสสาวะออกได้ถ้าไม่สามารถปัสสาวะได้ยังไม่ควรกลับบ้านเพราะถ้ากลับอาจมีปัญหาเรื่องปัสสาวะไม่ออกที่บ้านได้ถ้ากรณีที่กลับบ้านแล้วปัสสาวะไม่ออกควรติดต่อแพทย์หรือพยาบาลที่โรงพยาบาลทันที ในกรณีดังกล่าว อาจจำเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะต่อที่บ้านอีก 1 สัปดาห์
  หมายเหตุ ถ้าปัสสาวะไม่ออกไม่ควรไปโรงพยาบาลหรือคลินิกทั่วไปใกล้บ้านเนื่องจากการแก้ปัญหาทำได้โดยการใส่สายสวนปัสสาวะผ่านทางช่องปัสสาวะใหม่เท่านั้น
   
 7. หลังจากเปิดแผลควรทำความสะอาดช่องคลอดด้วยน้ำยาป้องกันและฆ่าเชื้อโรคหรือน้ำเกลือล้างแผลเช้า-เย็น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 หลังผ่าตัด
   
 8. หลังผ่าตัด1 สัปดาห์ให้เริ่มทำการขยายช่องคลอดตามปกติโดยใช้โมล์กขนาดใหญ่อย่างน้อยวันละ1 ครั้ง
 1. งดมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
   #3 สัปดาห์หลังผ่าตัด สามารถมีเพศสัมพันธ์โดยใส่ถุงยาง
   #6 สัปดาห์หลังผ่าตัด สามารถมีเพศสัมพันธ์ไม่ใส่ถุงยาง
   
 2.  เริ่มรับประทานฮอร์โมนได้หลังผ่าตัด 1 สัปดาห์
   
 3.  มารับการตรวจตามนัด
  1 สัปดาห์ ตัดไหมบางส่วน
  2 สัปดาห์ ตัดไหมทั้งหมด
  4 สัปดาห์ ตรวจภายในและตรวจแผลภายนอก
torborder_01
casetext1

Before

????????????
????????????
????????????

After

???????????? ???????????? ????????????
????????????
torborder_03
torborder2_01
casetext2

Before

???????????? ???????????? ????????????

After

???????????? ???????????? ????????????
???????????? ????????????
torborder2_03
torborder3_01
????????????

Before

casetext3
???????????? ????????????

After

torborder3_03
torborder4_01
casetext4

Before

???????????? ???????????? ????????????

After

???????????? ???????????? ????????????
????????????
torborder4_03

 


casetext1

Before

????????????
????????????
????????????

After

???????????? ???????????? ????????????
????????????
torborder_03
torborder2_01
casetext2

Before

???????????? ???????????? ????????????

After

???????????? ???????????? ????????????
????????????  
torborder2_03
torborder4_01
casetext4

Before

???????????? ???????????? ????????????

After

???????????? ???????????? ????????????
????????????
torborder4_03

 

 

** ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลและรูปภาพในเวบไซค์นี้ ห้ามลอกเลียนและเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

 

** ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลและรูปภาพในเวบไซค์นี้ ห้ามลอกเลียนและเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

Copyright 2005 Sexchange Clinic All Rights Reserved. Designed by Unseen