เทคนิคการผ่าตัดมีรายละเอียดแตกต่างกัน โดยอาจแบ่งคร่าวๆ ได้ดังนี้

เทคนิคที่ 1 การสร้างช่องคลอดโดยใช้หนังอวัยวะเพศทั้งหมด (ไม่ใช้กราฟ)

เทคนิคที่ 2 การสร้างช่องคลอดโดยใช้หนังอวัยวะเพศ และเพิ่มความยาวโดยหนังจากอัณฑะ (GRAFT)

เทคนิคที่ 3 การต่อลำไส้ ใช้ในกรณีที่หนังหุ้มอวัยวะเพศเล็กและสั้นมาก 

เทคนิคที่ 4 การสร้างช่องคลอดโดยหนังอวัยวะเพศ และเพิ่มความยาวโดยใช้ผิวหนังเพิ่มจากต้นขาหรือหน้าท้อง

    โดยปกติ ปัจจุบันมักทำโดย เทคนิคที่ 2 เนื่องจากไม่ต้องเปิดแผลหน้าท้องและทำกราฟ สามารถเพิ่มความยาวได้โดยไม่ต้องมีแผลเพิ่ม

   โดยทั่วไปในเทคนิคปัจจุบันจะมีรายละเอียดของอวัยวะเพศภายนอก ได้แก่

1. แคมนอก
2. แคมใน
3. คลิตอริส

4. ท่อปัสสาวะ
5. ช่องคลอด

   โดยแคมในและคลิตอริส เป็นส่วนที่มาจากส่วนปลายของอวัยวะเพศชายและหนังหุ้มอวัยวะเพศ โดยที่ศัลยแพทย์แต่ละท่านจะมีเทคนิคการทำคลิตอริสและแคมในต่างกัน สำหรับส่วนที่เป็นแคมนอกมักใช้ผิวหนังบริเวณอัณฑะมาทำซึ่งมักจะมีเทคนิคใกล้เคียงกัน โดยทั่วไป เทคนิคการผ่าตัดจะคล้ายคลึงกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียด ซึ่งขึ้นกับอวัยวะเดิมจะมีเนื้อเยื่อที่จะใช้มากหรือน้อย และขึ้นกับความต้องการของคนไข้แต่ละคน

   การปรึกษาแพทย์มักจะต้องเตรียมตัวผ่าตัดก่อนดังนี้

    โดยทั่วไป เทคนิคการผ่าตัดจะคล้ายคลึงกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในส่วนรายละเอียด ซึ่งขึ้นกับอวัยวะเพศเดิมว่ามีเนื้อที่จะใช้มากหรือน้อย และขึ้นอยู่กับความต้องการของคนไข้แต่ละคน

การปรึกษาแพทย์ควรเตรียมตัว และเตรียมข้อมูลดังนี้

1. ความลึกของช่องคลอดที่ต้องการ
2. ลักษณะของแคมนอกที่ต้องการมีขนาดใหญ่หรือเล็ก มีความตึงมากหรือน้อย
3. ลักษณะของแคมในว่าต้องการขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก
4. ขนาดของคลิปทอริส
5. แผลเป็นบริเวณแคมนอก ต้องการให้แผลเป็นอยู่ด้านในหรือด้านนอก

** ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลและรูปภาพในเวบไซค์นี้ ห้ามลอกเลียนและเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

Copyright 2005 Sexchange Clinic All Rights Reserved. Designed by Unseen