ควรทำหลังการผ่าตัด 6 เดือนขึ้นไป เพื่อให้แผลหายดีแล้ว

    ช่องคลอดตื้น

    หลังผ่าตัดระยะแรก ช่องคลอดมักมีความลึก 5 - 6 นิ้วหลังจาก 4 - 6 เดือนความลึกของช่องคลอดมักลึกขึ้นอีกประมาณ 1 นิ้ว จากการที่แผลเป็นในช่องคลอดดีขึ้น ในกรณีที่ช่องคลอดตื้นมาก สามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดเพิ่มความลึกของช่องคลอดโดยใช้ลำไส้ใหญ่ 6 เดือนหลังจากผ่าตัดครั้งแรก

     ช่องคลอดแคบ

    ปัญหาจากการขยายช่องคลอดไม่ได้ตั้งแต่หลังผ่าตัด การแก้ไขอาการโดยใช้อุปกรณ์ขยายความกว้างของช่องคลอดซึ้งมีสภาพเป็นลูกโป่ง สามารถขยายให้กว้างขึ้นได้ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นี้มีราคาแพงเนื่องจากไม่ได้ผลิตในประเทศไทย ในบางรายที่ช่องคลอดแคบมากหรือใช้อุปกรณ์ขยายแล้วยังไม่ดีขึ้น อาจต้องผ่าตัดโดยใช้เทคนิคทางศัลยกรรมช่วยขยายให้ช่องคลอดกว้างขึ้นได้ กรณีที่ต้องการใช้เครื่องมือขยายช่องคลอดสามารถติดต่อได้ทาง e - mail: consult@sexchangeclinic.com

     การเกิดตอหรือเนื้อเยื่อรอบท่อปัสสาวะ

   รอบๆท่อปัสสาวะจะมีเนื้อเยื่อคลายฟองน้ำ (spongy tissue) ซึ่งสามารถขยายขนาดได้มากถ้ามีความรู้สึกทางเพศ โดยทั่วไปเนื้อเยื่อพวกนี้ที่ล้อมรอบท่อปัสสาวะไม่สามารถจะตัดออกทั้งหมดได้ เพราะอาจทำให้การปัสสาวะมีปัญหาได้ โดยทั่วไปในการผ่าตัดแพทย์จะพยายามผ่าตัดเนื้อเยื่อส่วนนี้ออกให้มากที่สุดโดยที่ไม่มีอันตรายต่อท่อปัสสาวะ แต่ในบางรายเนื้อเยื่อที่เหลืออาจมีขนาดใหญ่มาก ขณะที่มีความรู้สึกทางเพศเนื้อเยื่อพวกนี้จะมีการขยายตัว ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจนเต็มปิดช่องทางเข้าของช่องคลอด ทำให้ไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าในช่องคลอดได้ ทำให้เกิดความเจ็บปวดและไม่สามารถร่วมเพศได้ตามปกติ การผ่าตัดแก้ไขทำโดยการดมยาสลบและนอนโรงพยาบาล 1 คืน การผ่าตัดทำโดยตัดเนื้อเยื่อรอบท่อปัสสาวะเลื่อนตำแหน่งการเปิดของท่อปัสสาวะลงเล็กน้อย ขณะเดียวกันอาจทำการตกแต่งแคมในและแคมนอกในเวลาเดียวกันได้

     การตกแต่งอวัยวะเพศภายนอก

   รูปร่างของอวัยวะเพศภายนอก ได้แก่ แคมใน แคมนอก อาจมีลักษณะหรือรูปร่างใหญ่หรือเล็กไปโดยทั่วๆ ไป การตกแต่งอวัยวะภายนอกอาจแบ่งเป็น

4.1 การตกแต่งคริสตอริสโดยอาจทำให้ขยาดเล็กลงหรืออาจทำให้มี    รูปร่างชัดเจนขึ้น

4.2 การตกแต่งแคมในบางรายแคมในอาจมีขนาดแตกต่างกันใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปหรือหนาเกินไป การผ่าตัดแก้ไขภายหลังอาจทำโดยฉีดยาชาไม่ต้องพักที่โรงพยาบาล หรือถ้าต้องการดมยาสลบก็สามารถทำได้

4.3 การตกแต่งแคมนอกการที่แคมนอกมีขนาดใหญ่เกินไปหรือมีขนาดไม่เท่ากันอาจต้องผ่าตัดลดขนาด ซึ่งสามารถทำได้โดยการฉีดยาชาไม่ต้องดมยาสลบเช่นกัน

** ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลและรูปภาพในเวบไซค์นี้ ห้ามลอกเลียนและเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

Copyright 2005 Sexchange Clinic All Rights Reserved. Designed by Unseen