ก่อนผ่าตัดแพทย์จะนัดมาโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดประมาณ 6 ชั่วโมง เพื่อเตรียมลำไส้ให้สะอาดโดยอาจใช้การสวนลำไส้ใหญ่หรืออาจใช้ยากินเพื่อเตรียมลำไส้ให้สะอาดก่อนการผ่าตัด

  1. ทำการสร้างช่องคลอดใหม่  โดยใช้เนื้อเยื่อในส่วนที่อยู่หน้าบริเวณทวารหนัก และอยู่ใต้ท่อปัสสาวะ โดยมีความกว้างประมาณ 1.5 - 2 นิ้ว จะได้ช่องคลอดเทียมที่สร้างขึ้นใหม่ แล้วตัดท่อปัสสาวะเพศชายที่ยาวให้สั้นลง แล้วตกแต่งให้ใช้งานเปิดปิดในตำแหน่งที่สามารถนั่งปัสสาวะได้
  2. ตัดอัณฑะทั้ง 2 ข้าง
  3. ดึงผิวหนังจากบริเวณอวัยวะเพศชายไปเป็นผนังช่องคลอด โดยหนังที่ถูกนำไปปลูกบริเวณนี้ได้มาจากหนังที่หุ้มอวัยวะเพศชายเดิม ความลึกของช่องคลอดจึงขึ้นอยู่กับความยาวของอวัยวะเพศชายเดิม โดยทั่วไป อาจเพิ่มความลึกต่อโดยต่อด้วยหนังหุ้มอัณฑะ
  4. ตกแต่งรูปร่างภายนอกช่องคลอด เช่น แคมเล็กหรือแคมใหญ่ โดยใช้หนังบริเวณที่หุ้มลูกอัณฑะ ด้วยวิธีการตัดลูกอัณฑะออก แล้วนำหนังและเนื้อเยื่อรอบๆ มาตกแต่งเพื่อสร้างรูปร่างภายนอกของแคมนอก ส่วนแคมในได้มาจากหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ
  5. การตกแต่งประสาทรับความรับรู้สึกให้เป็นปุ่มรับความรู้สึกทางเพศหญิง เรียกว่าปุ่มคลิปทอริส (clitoris) โดยใช้ปลายอวัยวะเพศ
  6. ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 6 - 7 ชั่วโมง

Before

After

ราคาศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ

แปลงเพศโดยใช้หนังหุ้มอวัยวะเพศ

พัก ร.พ. 6 คืน

120,000บาท

กรณีที่ผลเลือดผิดปกติ

 

180,000 บาท

แปลงเพศโดยการต่อลำไส้

พัก ร.พ. 4 - 5 คืน

160,000-320,000 บาท

แปลงเพศโดยเพิ่มความยาวโดยหนังที่ขาหนีบ

 

110,000 บาท

ทำแคมเล็กหรือตกแต่งอวัยวะเพศหลังการแปลงเพศ

พัก ร.พ. 1 คืน

55,000 - 100,000 บาท

เปลี่ยนตำแหน่งท่อปัสสาวะ

พัก ร.พ. 1 คืน

45,000 บาท

ตกแต่งแคมใน

พัก ร.พ. 1 คืน

50,000 บาท

** ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลและรูปภาพในเวบไซค์นี้ ห้ามลอกเลียนและเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

Copyright 2005 Sexchange Clinic All Rights Reserved. Designed by Unseen