การผ่าตัดแปลงเพศ ชายเป็นหญิง เป็นการผ่าตัดเพื่อตกแต่งอวัยวะเพศภายนอกให้มีรูปร่างเหมือนอวัยวะเพศหญิงและมีการสร้างช่องคลอดใหม่ เทคนิควิธีการผ่าตัดได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด จนปัจจุบันมีรูปร่างที่คล้ายอวัยวะเพศหญิงมาก โดยที่รูปร่างภายนอกจะประกอบด้วยแคมนอก, แคมใน, คลิทอริส ส่วนช่องคลอดมีเทคนิคที่ใช้แตกต่างกัน โดยอาจใช้ผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศ หรือใช้หนังอัณฑะ หรือใช้ทั้งสองอย่าง

   ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ จะต้องรับการตรวจจากจิตแพทย์ว่าได้ผ่านการทดสอบ โดยมีคุณสมบัติความพร้อมมาตรฐานโลกของสมาคม แฮรี-เบนจามิน ดังนี้

  1. มีอายุอย่างน้อย 18 ปี โดยต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ถ้าอายุน้อยกว่า 20 ปี
  2. ได้ดำรงชีวิตแบบหญิงติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 1 ปีขึ้นไป
  3. .เคยใช้ชีวิตเป็นหญิงอย่างสมบูรณ์ที่คนรอบข้างยอมรับได้ และคุณมีความสุขโดย ไม่มีความกดดันใดๆ
  4. เคยรับประทานฮอร์โมนเพศหญิงมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นในรูปยารับประทานหรือ ยาฉีด อย่างน้อย 1 ปี
  5. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น gender indentity disorder, gender dysphoria ได้ผ่านการประเมินสภาพจิตใจว่าอยู่ในภาวะที่ปกติและพร้อมต่อการผ่าตัดโดยจิตแพทย์หรือนักจิตเวช และให้ใบรับรอง สำหรับการผ่าตัดอย่างถูกต้องตามหลักการทดสอบสภาพจิต 

 ผู้ที่ไม่เหมาะที่จะทำการผ่าตัดแปลงเพศ

  1. ป่วยเป็นโรคจิตเพศ (Schizophrenia) ไม่ได้ต้องการใช้ชีวิตเป็นเพศหญิงแต่มีความหลงผิดว่าเป็นเพศหญิง สำหรับกลุ่มผู้ป่วยจิตเพศ จำเป็นต้องรับการดูแลโดยจิตแพทย์อย่างใกล้ชิด
  2. มีภาวะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยังคงมีอาการของโรคอยู่ เช่น ซิฟิลิส แผลริมอ่อน หูดหงอนไก่ เริม ในกลุ่มนี้ถ้าทำผ่าตัดอาจทำให้แผลผ่าตัดติดเชื้อและหายช้า
  3. มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดใหญ่ได้ เช่น โรคหัวใจ โรคปอด ซึ่งไม่สามารถรักษาได้ดีและแพทย์ประจำตัวไม่อนุญาตให้ผ่าตัดได้
  4. ภาวะภูมิต้านทานต่ำ ในผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องใช้สเตียลอยด์ขนาดสูง หรือผู้ที่ติดเชื้อ HIV และมี CD4 ต่ำกว่าปกติมากๆ ควรทำการรักษาก่อน
  5. ในประเทศที่สังคมไม่ยอมรับและมีบทลงโทษทางกฎหมายอย่างรุนแรง เช่น ประเทศในแอฟริกาแถบตะวันออก บางประเทศหลังผ่าตัดแล้วผู้ป่วยอาจไม่สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้

** ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลและรูปภาพในเวบไซค์นี้ ห้ามลอกเลียนและเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

Copyright 2005 Sexchange Clinic All Rights Reserved. Designed by Unseen