model17
text20

รูปเปรียบเทียบของอวัยวะเพศที่ผ่าตัดและอวัยวะเพศหญิง

Click for Large

อวัยวะเพศหญิง
 [CONGENITAC VAGINA ]

Click for Large

อวัยวะเพศชายแปลงเป็นหญิง
 [ NEO VAGINA ]

** ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลและรูปภาพในเวบไซค์นี้ ห้ามลอกเลียนและเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

Copyright 2005 Sexchange Clinic All Rights Reserved. Designed by Unseen