การขยายช่องคลอดก็เป็นหัวใจของการผ่าตัดแปลงเพศ ความสำเร็จของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับการขยายช่องคลอดมากที่สุด การไม่ขยายช่องคลอดอย่างถูกวิธีและไม่ขยายช่องคลอดอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ช่องคลอดตื้นขึ้นและแคบขึ้นทำให้ไม่สามารถใช้ร่วมเพศได้ การขยายช่องคลอดโดยทั่วไป แพทย์จะใช้โมล์กขยายช่องคลอดจนลึกสุดถึงตำแหน่งที่เริ่มตึงมือจึงหยุด วิธีขยายช่องคลอด มีดังนี้

   การเตรียมตัวก่อนการขยายช่องคลอด

 1. ควรปัสสาวะก่อนจะเริ่มขยายช่องคลอดเนื่องจากการขยายช่องคลอดใช้เวลานานและมักกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะทำให้มีความอยากถ่ายปัสสาวะได้
 2. รวบรวมของใช้ที่ต้องการ ( แนะนำให้เก็บไว้รวมกันตลอดเวลา ) ได้แก่ โมล์กขยายช่องคลอด , สารหล่อลื่น (เค-วาย เจลลี่) , ผ้ารองกันเปื้อน (บลูแพด) ถุงยางอนามัย
 3. ล้างมือให้สะอาดก่อน
 4. เตรียมเปิดโทรทัศน์ หรือ เปิดวิทยุฟังเพลงหรือเตรียมหนังสือสำหรับอ่านในระหว่างขยายช่องคลอด
 5. ปูผ้ากันเปื้อนบนที่นอน
 6. บางครั้งการใช้หมอนรองใต้ก้นจะช่วยให้ขยายช่องคลอดได้สะดวกขึ้น

   การขยายช่องคลอด

 1. นอนในท่าที่สบายยกหัวเขาตั้งขึ้น 45 องศา ดังรูปไม่ควรแยกเข่าออกจากกันมากๆ เนื่องจากการแยกเข่ามากๆ ทำให้การขยายช่องคลอดยากขึ้น
???????????? ????????????
 1. แยกเข่าจากกันเล็กน้อยให้สามารถใส่โมล์กทางช่องคลอดได้ ถ้าไม่สามารถใส่โมล์กทางช่องคลอดได้ใช้หมอนลองไหล่ทั้ง 2 ข้าง จะช่วยให้ขยายช่องคลอดได้สบายขึ้น
   
 2. ในช่วง1 เดือนแรก ควรใช้ถุงยางอนามัยใส่แท่งโมล์กก่อน เพราะมีเลือดและน้ำเหลืองออกมามาก ใช้ถุงยางใส่โมล์กแล้วบีบสารหล่อลื่นลงที่ถุงยางใช้นิ้วทาสารหล่อลื่นอบถุงยางทั้งหมดในปริมาณที่มาก สอดโมค์เข้าทางช่องคลอดในทิศทางลงล่าง
???????????? ???????????? ????????????
???????????? ???????????? ????????????
???????????? ???????????? ????????????
 1. ถ้าไม่สามารถใส่โมล์กเข้าไปได้อาจเป็นเพราะสารหล่อลื่นไม่เพียงพอ อาจต้องใช้สารหล่อลื่นทารอบๆ ถุงยางเพิ่มแล้วใช้ syringe บรรจุสารหล่อลื่น สอดผ่านช่องคลอด แล้วฉีดสารหล่อลื่นไว้ในช่องคลอดก่อนพยายามขยายช่องคลอดใหม่
???????????? ???????????? ????????????
 1. ถ้าสารหล่อลื่นเยอะพอแล้วลองสอดโมล์กทางช่องคลอดโดยแยกขาให้กว้างใส่โมล์กขยายช่องคลอดโดย
  - ครั้งแรกใส่โมล์ก ลงไปให้มุมเอนลง 30 องศา
  - หลังจากสอดโมล์ก ลงไปมากกว่า 50% ให้เปลี่ยนมุมเฉียงขึ้นเล็กน้อย (เอียงไปทางสะดือ)
    ตามแนวโค้งของกระดูกก้นกบ
????????????
 1. ดันโมล์กเข้าไปช้าๆอย่างนิ่มนวลในช่วงบางจังหวะ อาจมีการติดขัดไม่สามารถดันโมล์กต่อไปได้ อย่าดันโมล์กอย่างรุนแรง ให้หมุนโมค์ไปในทางทิศทางซ้ายและขวา 1/4 - 1/2 รอบพร้อมทั้งดันเบาๆ พร้อมทั้งหายใจ เข้า- ออก ลึกๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ก็สามารถสอดโมล์กต่อไปได้อย่างง่ายดาย
  circle

  หมายเหตุ ในบางครั้งการขยายช่องคลอดแล้วดันต่อไม่ได้อาจเกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อรอบ อาจต้องดันโมล์กช้าๆ พร้อมทั้งหมุนไปมา หายใจเข้าออกลึก ถ้าไม่สามารถแยงโมล์กได้จริงๆ อาจต้องเอาโมล์กออกแล้วนวดกล้ามเนื้อบริเวณนั้นให้ผ่อนคลายมากขึ้น (ควรปรึกษาแพทย์) ก่อนสอดแท่งโมล์กใหม่
 1. ดันโมล์กเข้าไปจนรู้สึกตึงๆ โดยทั่วไปหลังจากถึงตำแหน่งนี้ ถึงแม้จะหมุนโมล์กไปมากก็ไม่สามารถสอดแท่งโมล์กต่อไปได้ หลังจากเข้าไปสุดแล้ว ให้เอานิ้วกดไว้ไม่ให้เลื่อนออกมาได้ตามเวลาที่กำหนด ระหว่างนี้อาจดูหนังฟังเพลงได้ตามสบาย
???????????? ???????????? ????????????
 1. หลังการสอดโมล์กได้สุดแล้วก็ให้ดันโมล์กไว้โดยใช้มือข้างที่ถนัดแล้วเหยียดขาออกในท่าที่สบายได้ การเหยียดขาจะช่วยให้สามารถสอดแท่งโมล์กได้ลึกขึ้น
???????????? ???????????? ????????????
 1. เมื่อครบเวลาที่กำหนดวัดขนาดตำแหน่งความลึกที่โมล์กได้ในวันนี้โดยวัดตำแหน่งที่สารหล่อลื่นบนแท่งโมล์กขยายช่องคลอด บันทึกความลึกไว้เพื่อดูว่าวันรุ่งขึ้นต้องสอดได้ลึกเท่าใด
   
 2. หลังจากสอดแท่งโมล์กครบตามเวลาที่กำหนด (15 หรือ 30 นาที) ให้ยกขาตั้งเข่าขึ้น 30 องศา (เหมือนท่าที่ใส่แท่งโมล์ก) แล้วค่อยๆ ดึงแท่งโมล์กออก
???????????? ???????????? ????????????
 1. ล้างเก็บโมล์กด้วยสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
   
 2. หลังจาก 6 อาทิตย์ แผลในช่องคลอดมักหายสนิทแล้วอาจไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัยได้

** ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลและรูปภาพในเวบไซค์นี้ ห้ามลอกเลียนและเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

Copyright 2005 Sexchange Clinic All Rights Reserved. Designed by Unseen